آدرس کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، خیابان پنجم، فاز 3، پلاک 3، مجموعه تولیدی حدیدبرش

تلفن : 52373913-031 تلفن : 52374660-031 فکس : 52373912-031

طراحی و اجرا : نقش آبرنگ

فهرست