آرمیچر

مدل HB-31

گشتاور :
وزن :
ولتاژ :
سیستم گردش :
(rpm) 0 - 2900
(kg) 2.3
(V) 110 - 220
راست گرد - چپ گرد

یک سال گارانتی

تصمین کیفیت

ساخت ایران

Armature

HB-31